2022 Galeriis Metropol 6m2


Galeriis Metropol 6m2 eksponeeritud installatiivne graafiline teos ”Tulipiits/Firewhip”, on inspireeritud Muhu kunstitalu põlenud peahoonest ja põdrakanepist, mis alati esimesena sellisetes kohtades tärkab.
Ahtalehine põdrakanep (rahvapäraselt ka tulipiits) eelistab kasvada valgusrikastes kohtades, näiteks teeservades, põlendikes, raiesmikes ja kuivendatud rabades. Ta on pioneerliik ja suudab hõlvata uusi maaalasid, näiteks pärast metsatulekahju, samuti kasvab ta jäätmaadel, prügimägedel ja pommiaukudes, sest on reostuse suhtes enamikust taimedest tundetum. (Vikipeedia)
Söestunud palgid on talus tänaseks küll vahetatud aga põdrakanep tärkab igal aastal nagu lootus, et kunagi realiseerub kunstnike unistus majast, mis peab tuult ja vett.
/
Installation “Firewhip” in Metropol 6m2 gallery is inspired by the burnt main building of the Muhu Art Residency and the elk hemp that always emerges first in such places.
Narrow-leaved elk hemp (Epilobium angustifolium), popularly also firecracker and firewhip) prefers to grow in light rich places, such as curbs, fires, clearings and drained bogs. It is a pioneer species and is able to cover new areas, such as after a forest fire, and grows in landfills, rubbish dumps and bomb wells, as it is more resistant to pollution than most plants. (Wikipedia)
The charred logs have been replaced on the art residency building today, but the elk hemp wakes up every year like the artists hope of a house that keeps the wind and water will come true.